Friday, June 24, 2011

Panduan Cikgu Untuk P&P PPDa

Bagaimanakah Unsur Pendidikan Pencegahan Dadah Dan Penyakit AIDS Dapat Diserap?

Masalah penggunaan dadah dan penyakit AIDS di negara ini kian meningkat dan salah satu daripada pelbagai cara untuk menyelesaikan masalah ini ialah melalui pendidikan pencegahan dadah dan penyakit AIDS.

Matlamat pendidikan pencegahan dadah dan penyakit AIDS adalah untuk membentuk pelajar yang mengetahui dan menyedari tentang bahayanya dadah dan penyakit AIDS dan berupaya membina ketahanan diri dan menjauhkan daripada dadah dan penyakit AIDS.

Objektif pendidikan pencegahan dadah dan penyakit AIDS adalah untuk membolehkan pelajar:

 • memperoleh pengetahuan dan kefahaman mengenai dadah dan penyakit AIDS
 • memperoleh kemahiran dalam mengenal pasti masalah emosi dan sosial remaja dan membuat keputusan yang baik
 • menghayati dan mengamalkan nilai dan sikap yang positif dan kehidupan yang sihat, selamat dan sejahtera.

Pendidikan pencegahan dadah dan penyakit AIDS tidak diajar sebagai satu mata pelajaran tersendiri, tetapi unsur-unsurnya diserap merentas kurikulum

Aktiviti yang boleh digunakan untuk menyerapkan unsur-unsur pendidikan pencegahan dadah dan penyakit AIDS termasuk:

 1. soal jawab
 2. perbincangan
 3. bacaan
 4. ceramah
 5. lawatan
 6. tayangan TV/ video
 7. kerja projek
 8. lakonan
 9. simulasi
 10. main peranan
 11. demonstrasi
 12. perbahasan
 13. cerita
 14. lukisan/ lakaran

Guru perlu merujuk kepada Buku Panduan Guru, Pendidikan Pencegahan Dadah dalam KBSM, PPK, 1994 dan juga kepada berbagai-bagai risalah dan poster tentang dadah dan penyakit AIDS yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan atau lain-lain agensi.

sumber : http://www.teachersrock.net

No comments: